Vchynicko-tetovský kanál plavební kanál

Vchynicko-tetovský kanál plavební kanál se nachází v údolí řeky Vydry pod bývalou osadou Vchynice-Tetov.

Historické vodní dílo vybudované na panství Swarzenbergů stavitelem ing. J. Rosenauerem. Bylo vybudováno v letech 1799-1800 a spojovalo Vydru s Křemelnou, aby se obešel nesplavný úsek Vydry. Celý systém se 7 vodními nádržemi umožňoval po splavnění větších přítoků Vydry dopravu dřeva z vysokých šumavských poloh do Otavy a dále do vnitrozemí.

Od r.1939 slouží část kanálu jako přivaděč vody pro hydroelektrárnu na Čeňkově Pile. Dodnes se zachovalo několik mostků s kamennou klenbou. Celé dílo je chráněno jako technická památka.

Podél celého kanálu až na Srní vede příjemná cyklostezka.


Mapa