Hradlový most – Rechle

Hradlový most – Rechle - hradlový most poblíž Modravy (cca 1,5 km po proudu řeky Vydry) je technická památka, která zde vznikla, jako nedílná součást Vchynicko-tetovského kanálu.

Most dlouhý 72 metrů tu po desítky let plnil hned dvě funkce. Především sloužil jako usměrňovací "hrable" (později poněmčené na rechle) pro dřevěné klády plavené sem od Modravy.

Jednoduché technické zařízení jednak zabraňovalo kládám a polenům v další plavbě Kamenitým korytem Vydry a zároveň je usměrňovalo do zde začínajícího kanálu, který odváděl vodu a spolu s ním i plavené dřevo do splavnější řeky Křemelné.


Mapa