Polecká nádrž

Polecká nádrž je splavovací nádrž, která sloužila ke zlepšení stavu vody pro plavení palivového dřeva z okolních lesů.

Nádrž se nachází poblíž zaniklé obce Polka na Šumavě v nadmořské výšce asi 950 metrů. Byla vytvořena na horním toku Poleckého potoka v roce 1839.

Údolí kolem Polecké nádrže patří mezi nejméně turisticky navštěvované oblasti. To je jeden z důvodu proč utéci z hlavní cesty a nechat o opájet přírodou.


Mapa