Z historie zaniklé obce Bučina

Díky Zlaté stezce výrazně vzrostla kolonizace oblasti, kudy stezka procházela. Horní Zlatá stezka spojující Pasov s Kašperskými Horami vedla přes později nejvýše položenou obec Bučinu, která byla pravděpodobně založena kolem roku 1770.

Bývala to obec, která čítala až 50 domů, dále zde stávala budova celního úřadu, kasárna finanční stráže, myslivna, obecná škola, spořitelna a od roku 1891 kaplička sv. Michala. V obci se nacházelo i několik hostinců a hotelů, například hotel Fastner, hostinec U Tyroláka a v neposlední řadě Pešlova chat (dnešní Alpská vyhlídka 1.182 m.n.m. ). V roce 1785 se poprvé uvádí německý název Buchwald. Původně vzniká název Buchet, později přejmenována na Bučinu podle původního bukového lesa.

Historie obce po roce 1945

Po sečtení obyvatel dne 24. 7. 1945 žilo na Bučině 10 Čechů (členové finanční stráže) a 273 Němců. Po odsunu v roce 1946 zde nezůstává jediný německý občan. Němci neváhali. Sebrali svůj majetek a překračovali hranice, jen aby nemuseli být odsunuti násilně.

Pro pohraniční vesnice byl dalším zlomovým rokem rok 1956. Domy, které nebyly do té chvíle zbourány byly podpáleny a srovnány se zemí. Posledním z nich byl kostel v Knížecích Pláních, který byl odstřelen. Stejný osud postihl i bučinskou kapličku zasvěcenou Panně Marii.

Na Bučině dnes najdeme jen nově rekonstruovaný bývalý Pešlův hotel (Alpská vyhlídka), nově postavenou kapličku (1992), několik polorozpadlých základů a nájezdů do stodol. Historii nám také připomíná část „železné opony“ s piketem.

Úryvky z knihy: Historie zaniklé obce Bučina (Buchwald), autorka Lenka Klimová, vydalo nakladatelství Fortuna v roce 2017.
Možno zakoupit v recepci hotelu Alpská vyhlídka